Държавен куклен театър Габрово     

Дата

Ден

Час

Място

Заглавие

6.12.20

неделя

11:00

ДКТ - Габрово

"МЕЧО ПУХ"

12.12.20

събота

11:30

В.Търново

"ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА"

13.12.20

неделя

11:00

ДКТ - Габрово

"ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА"

20.12.20

неделя

11:00

ДКТ - Габрово

"ОТКРАДНАТИТЕ БОТУШКИ НА

ДЯДО КОЛЕДА"

         
         
         

                                                 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР

ГАБРОВО ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 г. 

01. 11. 2020 г.

„ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПАРКА”

режисьор: Илиян Иванов

сценография: Драгомир Цанев

музика: Георги Гарчов

11.00 часа

12.30 часа

Салона на театъра

08. 11. 2020 г.

„ВРАНКАТА И ЗЪБКИТЕ”

режисьор: Теменужка Коларова

сценография: : Драгомир Цанев

музика: Георги Гарчов

11.00 часа

12.00 часа

Салона на театъра

09. 11. 2020 г.

„КРЪГОВРАТ”- представление за възрасти на Куклен театър НАТФИЗ

Автор и постановка: Жени Пашова

режисьор: д-р Михаела Тюлева

фотограф: Александър Стефанов

плакат: Янина Петрова

18.00 часа

Салона на театъра

15. 11. 2020 г.

„ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ”

режисьор: Илиян Иванов

сценография: Драгомир Цанев

музика: Георги Гарчов

11.00 часа

12.30 часа

Салона на театъра

21. 11. 2020 г.

„ОГНИВОТО”   - нощ на театрите

режисьор: Валентин Владимиров

сценография: Юлия Лачева

музика: Георги Гарчов

18.00 часа

Салона на театъра

22. 11. 2020 г.

„ЯН БИБИЯН”

режисьор: Дарко Ковачовски

сценография: Надя Василева

музика: Георги Гарчов

11.00 часа

12.30 часа

Салона на театъра

25. 11. 2020 г.

„ПРИНЦЕСАТА И ГРАХОВОТО ЗЪРНО”

режисьор: Теменужка Коларова

сценография: Диана Тодорова - Узунова

музика: Георги Гарчов

18.00 часа

Салона на театъра

29. 11. 2020 г.

„ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА”

режисьор: Даниела Христова

сценография: Христина Стоилова

музика: Владимир Джамбазов

10.30 и 12 часа

Салона на театъра

Уважаеми зрители,

Във връзка с предписанията за предпазване от COVID-19, Ви информираме за предприетите мерки от нас за безопасност, съгласно предписанията за предпазване от COVID-19:

Противоепидемичните мерки са в пряка кореспонденция със действащите разпоредби на МЗ и регионална инспекция – РЗИ гр. Габрово.

Разположението и броят на седящите места, пуснати в продажба за конкретен спектакъл на театъра от месечния афиш, да отговаря на 50% от общия им капацитет – (при утвърдени 98 броя седящи места следва се програмират 49 места за продажба), изрично при спазване на всички противоепидемични мерки:

Влизането  в сградата на театъра и  пребиваването в нея задължително се извършва със защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./;

Поставена е подова дезинфекция на входовете на театъра, през която преминаването е задължително.

Всеки посетител се инструктира на входа на театъра за поставения дезинфектант за ръце на видно място в непосредствена близост до всички входове на театъра, както и към организираните места за разделяне на човекопотока към централно фоайе и зрителните зали;

Спазване на физическа дистанция най-малко 1,5 м. между лицата намиращи се в сградата на театъра;

Салонен персонал провежда инструктаж  на всеки зрител за спазване на установения ред при влизане във фоайето и движението до зрителните зали, както и заемането на местата в конкретната зала;

Местата в залата се заемат най-малко през един зрителски стол                       /изключения се правят при семейни посещения/.

Обозначени са и е създадена организация за влизане и излизане от централно фоайе и залите, регулираща зрителския поток, независим един от друг.

Периодично се дезинфекцират със сертифицирани дезинфекциращи препарати всички компрометирани пространства и повърхности в театъра.

Персоналът на театъра е с предпазни средства!

Периодично се извършва инструктаж на всички служители на театъра спрямо актуалните разпоредби на МЗ и текущата епидемична обстановка в страната и в частност в Община Габрово. 

Разписват се административни заповеди от директора на ДКТ - Габрово в синхрон с актуалните разпоредби на МЗ и регионална инспекция – РЗИ гр. Габрово. 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР  - ГАБРОВО

 

Дата

Ден

Час

Място

Заглавие

05.7.20

неделя

11:00

ДКТ Габрово

"ОГНИВОТО"

06.7.20

понеделник

10:00

18:00

В. Търново - Рег. библиотека

Габрово – двора на НАГ

"ОГНИВОТО"

12.7.20

неделя

11:00

ДКТ Габрово

"ЛЯТНА ЗАБАВА С МАМА И ТАТЕ"

19.7.20

неделя

11:00

ДКТ Габрово

"ПРИНЦЕСАТА И ГРАХОВОТО ЗЪРНО"

ЗАБЕЛЕЖКА :

ТЕАТЪРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ В МЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА !

СЛЕДЕТЕ ПРОГРАМАТА !

                                                      

                                              

 

 

Със заповед на министъра на здравеопазването се преустановяват  културни мероприятия на територията на всички области в страната. Тази мярка е предвидена след днешното извънредно заседание на Министерския съвет. Заповедта е в сила от днес и е приета като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19. С нея се преустановяват всички масови мероприятия, в това число културни и спортни, не само в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с COVID-19, но и на територията на цялата страна. В това число организираните мероприятия и програми на кина, театри, концертни зали, музеи, галерии и други. Министерството на културата вече е уведомило всички културни институти в страната за приетата мярка с оглед предприемането на необходимите действия за отмяна или отлагане на планираните събития. Със заповедта на министъра на здравеопазването са запознати всички второстепенни разпоредители към министъра на културата, както и читалищата и регионалните библиотеки. Чрез официална кореспонденция и социалните мрежи за мярката са уведомени директорите на библиотеките, експертите в Регионалните центрове „Читалища“ в страната и председателя на Съюза на народните читалища. За мярката са информирани музеите и галериите в страната, включително чрез Сдружението на музеите в България и Съюза на българските художници, както и всички сценични институти – театри, опери и филхармонии. Заповедта на министъра на здравеопазването е в сила до второ нареждане.

Във връзка със заповед № РД – 01-114/05.03.2020 година на Министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев и дадената препоръка за отмяна на културни и спортни събития във времето на обявената грипна ваканция, се отменя представлението на Държавен куклен театър – Габрово на 08.03.2020, неделя.

 

Четири недели до края на март

Четири недели остават до края на месец март. За всяка една от тях Държавен куклен театър – Габрово е подготвил приказка, която да зарадва деца и родители, да ги увлече в своя свят, да ги привърже към героите си и да ги научи на нещо.

На 8 март може да гледате „Житената питка“, режисьор на спектакъла е Съби Събев, сценографията е на Павлина Василева, а музиката на Георги Гарчов. На 15 март ще разкажем историята на „Глупавия вълк“, на 22 март ще представим „Огнивото“, а на 29 март – „Котаракът в чизми“.

Всяко представление е с начален час 11.00, а цената на билетите за всички е 4 лева.

 

ЗАПОВЕД

РД-05-07

гр. Габрово, 25.02.2020 г.

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост; чл.2 т.2, чл.3, чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се организира търг с явно наддаване за продажбата на следния актив:

1.Лек автомобил МЕРЦЕДЕС 212 Д СПРИНТЕР /пътнически/, 2874 куб.см.; 90кW; 8+1 места; дизел; първа регистрация 09.01.1998г.с първоначална тръжна цена 2880,00лв.

2. Търгът да се проведе от комисия

3. Търгът да се проведе на 04.03.2020г. от 13,00 часа.

4. За допускане до участие в търга кандидатите заплащат депозит в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена / 288,00лв./ в брой в касата на кукления театър или по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър - Габрово.

5. Депозитът на неспечелилите участници в търга да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия. Задържат се депозитите на участниците, класирани на първите две места. Депозитът на втория участник се връща след внасяне на сумата на извършената продажба от първия класиран.

6. Вещта се намира пред задния вход на кукления театър и може да бъде огледана всеки работен ден от 08,00-13,30ч.

7. За участие в търга кандидатите представят следните документи:

             7.1. Документ за внесен депозит;

             7.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал или заверено от кандидата копие/ - за кандидати юридически лица, които не са търговци;

             7.3. Удостоверение за регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписване или посочване на ЕИК – за кандидатите търговци;

             7.4. Документ за самоличност за кандидатите физически лица.

8. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове на комисията.

9. Стъпката за наддаване е 1% от първоначалната тръжна цена.

10. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

11. Ако на търга се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по обявената начална цена.

12. За резултатите от търга комисията да изготви протокол в срок до 05.03.2020г. в 3 екземпляра – един за тръжната комисия, един за касата на театъра и един за спечелилия търга кандидат, който да бъде поставен на витрината на театъра.

13. Предложената цена да се заплати в срок от 3 работни дни от закриване на търга по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър – Габрово, Булстат 000212149, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

14. В случай на неплащане на цената в срока по т.13, депозитът да не се връща и за спечелил търга да се обяви участника предложил втората по размер цена, след което да се покани писмено в срок от 3 работни дни да извърши плащането.

15. В случай, че и вторият кандидат не плати в срока по т.13 депозитът му се задържа и комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

16. При липса на кандидати за участие и във втория търг с явно наддаване, вещта може да се продаде, по реда на чл.25 от Наредба №7 от 14.11.1997г.

17. Разходите по транспортирането на вещта са за сметка на купувача.

18. Всички разходи по провеждане на търга са за сметка на възложителя.

19. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страницата на театъра и на видно място в портала на театъра, достъпно за всички заинтересовани лица.

20. В двудневен срок от издаването й да се публикува обявление в един местен ежедневник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и служителят за сведение и изпълнение

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия, а контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:

Илиян Иванов

ЗАПОВЕД

 

РД-05-03

 

гр. Габрово, 13.02.2020 г.

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост; чл.2 т.2, чл.3, чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да се организира търг с явно наддаване за продажбата на следния актив:

1.Лек автомобил МЕРЦЕДЕС 212 Д СПРИНТЕР /пътнически/, 2874 куб.см.; 90кW; 8+1 места; дизел; първа регистрация 09.01.1998г.с първоначална тръжна цена 3200,00лв.

 

2. Търгът да се проведе от комисия в състав

3. Търгът да се проведе на 25.02.2020г. от 13,30 часа.

4. За допускане до участие в търга кандидатите заплащат депозит в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена / 320,00лв./ в брой в касата на кукления театър или по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър - Габрово.

5. Депозитът на неспечелилите участници в търга да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия. Задържат се депозитите на участниците, класирани на първите две места. Депозитът на втория участник се връща след внасяне на сумата на извършената продажба от първия класиран.

6. Вещта се намира пред задния вход на кукления театър и може да бъде огледана всеки работен ден от 08,00-13,30ч.

7. За участие в търга кандидатите представят следните документи:

             7.1. Документ за внесен депозит;

             7.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал или заверено от кандидата копие/ - за кандидати юридически лица, които не са търговци;

             7.3. Удостоверение за регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписване или посочване на ЕИК – за кандидатите търговци;

             7.4. Документ за самоличност за кандидатите физически лица.

8. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове на комисията.

9. Стъпката за наддаване е 1% от първоначалната тръжна цена.

10. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

11. Ако на търга се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по обявената начална цена.

12. За резултатите от търга комисията да изготви протокол в срок до 26.02.2020г. в 3 екземпляра – един за тръжната комисия, един за касата на театъра и един за спечелилия търга кандидат, който да бъде поставен на витрината на театъра.

13. Предложената цена да се заплати в срок от 3 работни дни от закриване на търга по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър – Габрово, Булстат 000212149, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

14. В случай на неплащане на цената в срока по т.13, депозитът да не се връща и за спечелил търга да се обяви участника предложил втората по размер цена, след което да се покани писмено в срок от 3 работни дни да извърши плащането.

15. В случай, че и вторият кандидат не плати в срока по т.13 депозитът му се задържа и комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

16. При липса на кандидати за участие и във втория търг с явно наддаване, вещта може да се продаде, по реда на чл.25 от Наредба №7 от 14.11.1997г.

17. Разходите по транспортирането на вещта са за сметка на купувача.

18. Всички разходи по провеждане на търга са за сметка на възложителя.

19. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страницата на театъра и на видно място в портала на театъра, достъпно за всички заинтересовани лица.

20. В двудневен срок от издаването й да се публикува обявление в един местен ежедневник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и служителят за сведение и изпълнение

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия, а контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:

Илиян Иванов

ЗАПОВЕД

РД-05-01

гр. Габрово, 03.02.2020 г.

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост; чл.2 т.2, чл.3, чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се организира търг с явно наддаване за продажбата на следния актив:

1.Лек автомобил МЕРЦЕДЕС 212 Д СПРИНТЕР /пътнически/, 2874 куб.см.; 90кW; 8+1 места; дизел; първа регистрация 09.01.1998г. с първоначална тръжна цена 4000,00лв.

2. Търгът да се проведе от комисия в състав:.....................

             

3. Търгът да се проведе на 12.02.2020г. от 13,00 часа.

4. За допускане до участие в търга кандидатите заплащат депозит в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена / 400,00лв./ в брой в касата на кукления театър или по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър - Габрово.

5. Депозитът на неспечелилите участници в търга да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия. Задържат се депозитите на участниците, класирани на първите две места. Депозитът на втория участник се връща след внасяне на сумата на извършената продажба от първия класиран.

6. Вещта се намира пред задния вход на кукления театър и може да бъде огледана всеки работен ден от 08,00-13,30ч.

7. За участие в търга кандидатите представят следните документи:

             7.1. Документ за внесен депозит;

             7.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал или заверено от кандидата копие/ - за кандидати юридически лица, които не са търговци;

             7.3. Удостоверение за регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписване или посочване на ЕИК – за кандидатите търговци;

             7.4. Документ за самоличност за кандидатите физически лица.

8. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове на комисията и ако са внесени депозити от поне двама кандидати. Ако в деня на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час, ако в рамките на този срок не се яви друг кандидат търг не се провежда..

9. Стъпката за наддаване е 1% от първоначалната тръжна цена.

10. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

11. Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по обявената начална цена.

12. За резултатите от търга комисията да изготви протокол в срок до 13.02.2020г. в 3 екземпляра – един за тръжната комисия, един за касата на театъра и един за спечелилия търга кандидат, който да бъде поставен на витрината на театъра.

13. Предложената цена да се заплати в срок от 3 работни дни от закриване на търга по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър – Габрово, Булстат 000212149, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

14. В случай на неплащане на цената в срока по т.13, депозитът да не се връща и за спечелил търга да се обяви участника предложил втората по размер цена, след което да се покани писмено в срок от 3 работни дни да извърши плащането.

15. В случай, че и вторият кандидат не плати в срока по т.13 депозитът му се задържа и комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

16. При насрочване на търга отново поради неявяване на кандидати, първоначалната тръжна цена да се намали с 20 на сто, като предложението за това се прави от председателя на тръжната комисия до директора на театъра.

17. При липса на кандидати за участие в два последователни търга с явно наддаване, вещта може да се продаде, по реда на чл.25 от Наредба №7 от 14.11.1997г.

18. Разходите по транспортирането на вещта са за сметка на купувача.

19. Всички разходи по провеждане на търга са за сметка на възложителя.

20. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страницата на театъра и на видно място в портала на театъра, достъпно за всички заинтересовани лица.

21. В двудневен срок от издаването й да се публикува обявление в един местен ежедневник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и служителят за сведение и изпълнение

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия, а контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:   /п/

Илиян Иванов

 

 

ЗАПОВЕД

РД-05-01

гр. Габрово, 03.02.2019 г.

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост; чл.2 т.2, чл.3, чл.18 във връзка с чл.20 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се организира търг с явно наддаване за продажбата на следния актив:

1.Лек автомобил МЕРЦЕДЕС 212 Д СПРИНТЕР /пътнически/,2874 куб.см.; 90кW; 8+1 места; дизел; първа регистрация 09.01.1998г.с първоначална тръжна цена 4000,00лв.

2. Търгът да се проведе от комисия

                            

3. Търгът да се проведе на 12.02.2020г. от 13,00 часа.

4. За допускане до участие в търга кандидатите заплащат депозит в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена / 400,00лв./ в брой в касата на кукления театър или по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър - Габрово.

5. Депозитът на неспечелилите участници в търга да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия. Задържат се депозитите на участниците, класирани на първите две места. Депозитът на втория участник се връща след внасяне на сумата на извършената продажба от първия класиран.

6. Вещта се намира пред задния вход на кукления театър и може да бъде огледана всеки работен ден от 08,00-13,30ч.

7. За участие в търга кандидатите представят следните документи:

             7.1. Документ за внесен депозит;

             7.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал или заверено от кандидата копие/ - за кандидати юридически лица, които не са търговци;

             7.3. Удостоверение за регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписване или посочване на ЕИК – за кандидатите търговци;

             7.4. Документ за самоличност за кандидатите физически лица.

8. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове на комисията и ако са внесени депозити от поне двама кандидати. Ако в деня на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час, ако в рамките на този срок не се яви друг кандидат търг не се провежда..

9. Стъпката за наддаване е 1% от първоначалната тръжна цена.

10. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

11. Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по обявената начална цена.

12. За резултатите от търга комисията да изготви протокол в срок до 13.02.2020г. в 3 екземпляра – един за тръжната комисия, един за касата на театъра и един за спечелилия търга кандидат, който да бъде поставен на витрината на театъра.

13. Предложената цена да се заплати в срок от 3 работни дни от закриване на търга по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър – Габрово, Булстат 000212149, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.

14. В случай на неплащане на цената в срока по т.13, депозитът да не се връща и за спечелил търга да се обяви участника предложил втората по размер цена, след което да се покани писмено в срок от 3 работни дни да извърши плащането.

15. В случай, че и вторият кандидат не плати в срока по т.13 депозитът му се задържа и комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

16. При насрочване на търга отново поради неявяване на кандидати, първоначалната тръжна цена да се намали с 20 на сто, като предложението за това се прави от председателя на тръжната комисия до директора на театъра.

17. При липса на кандидати за участие в два последователни търга с явно наддаване, вещта може да се продаде, по реда на чл.25 от Наредба №7 от 14.11.1997г.

18. Разходите по транспортирането на вещта са за сметка на купувача.

19. Всички разходи по провеждане на търга са за сметка на възложителя.

20. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страницата на театъра и на видно място в портала на театъра, достъпно за всички заинтересовани лица.

21. В двудневен срок от издаването й да се публикува обявление в един местен ежедневник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и служителят за сведение и изпълнение

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия, а контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:   /п/

Илиян Иванов

Да ни върви по вода!

Пълен салон, десетки усмивки, смях и аплодисменти – така започна годината за Държавен куклен театър – Габрово в първата неделя на сцена. На 12 януари, от 11.00 часа в габровския куклен театър се игра постановката „Златната рибка“. Публиката – малки и големи – аплодира любимите си актьори и кукли и често огласяше залата със звънкия си смях, предизвикан я от героя на Иван, я от репликите на алчната баба.

След края на представлението дойде ред на снимки за спомен, заръки и обещания и с взетите поуки от приказката деца и родители си тръгнаха към къщи.

12 януари – начало

Първата приказка за новата 2020 – та година, която могат да гледат най-малките почитатели на куклено-театралното изкуство в Габрово е „Рибарят и златната рибка“.

На 12 януари, неделя, салонът на Държавен куклен театър - Габрово ще посрещне своите зрители по традиция точно в 11.00 часа.

С помощта на любимите актьори на малки и големи, всички заедно ще пропътуваме разстоянието до едно далечно селце край морето, за да узнаем историята, в която „Живял дядо със своята баба край морето синьо и дълбоко; те живели в схлупена къщурка цели тридесет и три години. Старецът ловял със мрежа риба, бабата си прела свойта прежда.“ И така до деня, в който дядото „трети път си мрежата разгънал и извадил от водата рибка, но не като другите, а златна.“

Какво се случило после, ще узнаете още тази неделя.

Цена на билета – 4 лева

Ribariya i zlatnata 19

 

Поклон пред паметта му!
Тази сутрин от нас си тръгна легендарният актьор и голям човек Стефан Данаилов!

Той беше обичан в живота и на сцената, обожаван от студентите си... Театралната общност скърби за загубата и ние, от Държавен куклен театър - Габрово, се прекланяме пред паметта му и изказваме съболезнования на неговото семейство.

В ден като днешния си припомняме емблематичните роли на Стефан Данаилов в театъра и киното, но и неговата загриженост към институцията, която представляваме. В годините, в които беше министър на културата /2005 - 2009 г./, благодарение на подкрепата му беше обновена сградата на нашия театър.

Светъл да е пътят му!
Изпращаме го с аплодисменти!

 

КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР ОТКРИВА СЕЗОНА

 

Още една пиеса, по любима детска приказка, добави в репертоара си Габровският куклен театър.
Историята за Червената шапчица, разказана и публикувана за пръв път от Шарл Перо в края на XVІІ век, а години по –късно и от Братя Грим, ще оживее пред очите на малките зрители чрез персонажите от познатия сюжет.

Премиерният спектакъл ще въвлече малчуганите в един приказен свят, в който вълкът не винаги е лош, а пред майките и бащите – също зрители, ще постави темата за отговорността, обяснява режисьорът Теменужка Коларова.

Историята на малкото момиченце, оставено само, провокира размисъл за грижата на родителите към децата, а също така и към възрастните в семейството. В посланието се акцентира на тези важни в съвремието въпроси, без поучаване и размахване на пръст, продължава режисьорът.

Спектакълът по приказката за Червената шапчица следва познатата сюжетна линия, с известна интерпретация и изненадващ край. Представлението със сигурност ще забавлява, убедени са актьорите Ивет Сотирова и Атанас Филипов. Тя влиза в ролята на момиченцето и бабата, а той играе три персонажа – на вълка, ловеца и кучето.

И тъй като историята е излязла измежду кориците преди стотици години, в тази пиеса героите са осъвременени и излизат от представите, които оригиналният текст задава. Нито вълкът, нито ловецът са същите, а бабата е забавна със своите си странности.

Куклите и сценографията в новата пиеса са дело на Наталия Гочева. Музиката, която ще звучи в представлението, е композирана от Георги Гарчов.

Премиерата на новото заглавие от афиша е в петък, 20 септември, от 18 часа. Следващото представление на „Червената шапчица“ е в неделя, 22 септември, в 11 часа.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР ОТНОВО НА ФЕСТИВАЛНА СЦЕНА

 

Спектакълът на габровския куклен театър „Огнивото“ по Ханс Кристиан Андерсен ще бъде показан на сцената на 20-то юбилейно издание на международния фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса", което започва днес, 13 май, в Търговище. След селекцията, в основната програма на театралното събитие са включени 12 трупи от България и артисти от Индия, Русия, Италия, Сърбия и Турция. Габровското участие е в афиша за третия ден от фестивала, утвърдил се в годините като място за среща на най-добрите български представления за деца.

 

Спектакълът по златната приказка „Огнивото“ беше представен в Габрово в началото на годината от драматурга и режисьор Валентин Владимиров, който за пръв път поставя пиеса на сцената в родния си град. Сюжетът следва класическата история на войника и царската дъщеря, в центъра на която е темата за споделената любов. Актьорите в представлението са Радостина Андреева, Жулиета Колева и Богдан Богданов. Куклите и сценографията са на Юлия Лачева. Музиката е композирана от Георги Гарчов. 

 

Само за месец кукленият театър за втори път стъпва на фестивална сцена. Преди двайсетина дни трупата донесе награда от националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“, където беше отличена за спектакъла „Снежанка и седемте джуджета“.

 

 

 

НАГРАДА ЗА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

Заслужени аплодисменти и награда отнесе габровският куклен театър от Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник”. 21-то издание на театралното събитие преди дни събра в Ямбол участници от цяла България и гости от чужбина. Габровската трупа беше отличена и спечели наградата на детското жури със спектакъла "Снежанка и седемте джуджета".

Постановката, която следва познатия сюжет, е съвременна адаптация на златната класика. Заглавието беше представено пред габровската публика за откриването на настоящия театрален сезон.

Кукленият театър за пръв път от последните 25 години постави на сцена „Снежанка и седемте джуджета“ и допълни репертоара от обичани приказни истории, като се довери на творческия екип: Теменужка Коларова – драматург, режисьор и оформител на музикалната среда;Наталия Гочева – сценография и кукли; Георги Гарчов композитор на песента в пиесата. В спектакъла играят младите актьори Ивет Сотирова, Ангелита Радкова – най-новото попълнение в трупата, и Ангел Калев, гост актьор от драматичния театър.

На всички тях да е честита наградата!

ПРЕМИЕРА НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

огнивото

Ханс Кристиан Андерсен

 

Премиерният спектакъл на кукления театър ще пренесе отново малките зрители във фантастичния свят, създаден от Ханс Кристиан Андерсен. Този път с приказката „Огнивото“ за войника и царската дъщеря. Първото представление е на 8 февруари, петък, от 18 часа. Втората премиера ще е в неделя, 10 февруари, в обичайния час – 11. 00.

 

От началото до края сюжетът следва класическата линия на приказката, разказва Валентин Владимиров, драматург и режисьор на новата пиеса, който за пръв път поставя на сцената в родния си град. Младият творец работи в куклените театри в Русе и Кърджали, гостува като режисьор и в други градове на страната. Актьорите, които ще представят неговата интерпретация по приказката са Радостина Андреева, Жулиета Колева и Богдан Богданов. Куклите и сценографията са на Юлия Лачева. Музиката в спектакъла е изцяло авторска, композирана от Георги Гарчов.

 

Малките зрители и порасналите им придружители ще могат да проследят историята, в която доброто побеждава. В центъра е поставена темата за споделената любов, а развитието на сюжета дава убедителен отговор, че тя е най-важна в живота. Героите разбират, че за да има любов между двама души няма нужда от вълшебства, от огниво, а от сърце - в него се крие чудото.

 

С новата пиеса театърът прибавя към афиша си още едно заглавие от златната класика, след „Палечка“, „Свинарят“, „Принцесата и граховото зърно“. Изборът е в отговор на интереса на малките зрители, които харесват приказни истории, а поуките от перипетиите на героите нямат нужда от тълкуване.

Андерсеновата приказка „Палечка“ отново оживява на сцената 

 

Пиесата по любимата детска приказка „Палечка“ влиза отново в репертоара на кукления театър и заглавието вече е в афиша, след като спектакълът беше възстановен с новите актьори Ангелита Радкова и Атанас Филипов. Премиерното представление е тази неделя, 20 януари, в салона на театъра, от 11 часа.

В интерпретацията на тази приказна история, разказана от Ханс Кристиан Андерсен, малкото момиченце, наречено Палечка, защото било голямо колкото палеца на ръката, преминава през различни изпитания, но отстоява своя избор, а това означава, че е пораснала.

Свободата и правото на избор е темата, която драматургът и постановчик Теменужка Коларова поставя в центъра, за да стигне до малките зрители посланието, че щастието не може да се намери, то се постига и зависи от изборите, които правим в живота си.

В спектакъла децата ще припознаят ситуации, в които са попадали, майките и татковците навярно ще се разпознаят в някои от персонажите – в жабата или кърта, които се опитват да наложат на Палечка своя мироглед. Така, чрез средствата на театъра, философията за свободата на личността ще бъде представена по подходящ начин както за малките, така и за големите, защото в един сполучлив куклен спектакъл винаги вървят два плана, обяснява Теменужка Коларова.

Постановката е подходяща и за деца в ученическа възраст, убеден е творческият екип, създал сценичния вариант на познатата приказка, която пред зрителите ще разкажат две духчета.

 

Кукленият театър спечели аплодисментите на публиката на фестивала в литовския град Паневежис

 

Трупата на габровския куклен театър за поредна година участва в международния фестивал на куклените театри в побратимения с Габрово литовски град Паневежис. Спектакли от Литва, Естония, Украйна, Полша, Германия и Иран бяха представени в петте дни на фестивала. Актьорите играха на импровизирани сцени в двора на художествената галерия в града и на кукления театър на колела, който е домакин и организатор на форума, наречен „Кукла на улицата“.

 

Габровският театър, единствен участник от България, спечели аплодисментите на публиката с пиесата по приказния роман на Алън Милн „Мечо Пух“. Режисьор на спектакъла е Съби Събев, сценографията е на Томиана Томова, а музиката е написана от композитора Георги Гарчов. В представлението участват актьорите Радостина Андреева, Жулиета Колева, новото попълнение към трупата, и Богдан Богданов.

 

Фестивалът беше част от тържествата, посветени на 515 години от провъзгласяването на Паневежис за град. С подаръци за празника габровските театрали изненадаха домакините, и макар да не е по габровски, нашите кукленици поднесоха на всички трупи сувенири с емблематичната котка без опашка.

 

Габровският театър от години поддържа партньорски отношения с колегите си в побратимения град, където гостува за трети път. Те познават Габрово само от снимки, затова пожелаха догодина да се потопят в атмосферата на нашия карнавал.

 


ПРЕМИЕРА НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

22.09.2015г.

IMG 1746 Кукленият театър поставя на сцена новата пиеса „Кой ме гъделичка". Неин автор е Румен Николов, който за написването и печели номинация от 18-тото издание на Националния куклено – театрален фестивал „Михаил Лъкатник".
Постановката е дело на Илиян Иванов, сценографията и куклите - на Наталия Гочева, а музиката е на композитора Георги Гарчов.
Сюжетът засяга вечната тема за борбата между доброто и злото, а героите дават убедителен пример на малките зрители, че сториш ли добро, можеш да убедиш другите да те последват.
Премиерата на новата пиеса е днес, 23 септември, от 18 часа в салона на театъра. Следващото представление е на 27 септември от 11 часа.


 

Габровският куклен театър играе на три международни фестивала

16.09.2015г.

 gardzheto pevetsС началото на новия творчески сезон Кукленият театър излезе на международната сцена на фестивала на изкуствата „Магията на вятъра" в Сливен, събрал артисти от страната, от Турция, Унгария, Белгия, Испания, Чили и Русия. Габровската трупа изигра спектакъла „Гарджето – певец", който прави иронична препратка към телевизионните формати за таланти и е ориентиран както към малките, така и към техните родители, склонни да мислят, че „на мама гарджето е най...". След успешното представяне театърът получи покана за участие във фестивал в Санкт Петербург, където ще гостува през 2017 г.

 

Утре (17 септември) актьорите ще се срещнат с публиката на международния куклен фестивал „ПИФ", който се провежда в столицата на Хърватия – Загреб. В 48-то издание на един от най-престижните театрални форуми, габровската трупа беше поканена да участва с пиесата „Красавицата и звяра". Спектакълът, включен от селекционната комисия в програмата на фестивала, беше представен през миналия творчески сезон, а куклите с човешки бой преминаха пред погледите на зрителите по време на габровския карнавал. Сега предстои да бъдат разиграни и пред чуждестранната публика на фестивала, в който през годините са участвали повече от 450 професионални трупи от всички континенти. В първите издания актьорите изнасяли представленията на есперанто, докато не се наложил универсалният „език на куклите", но спектаклите, в които актьорите говорят на международния език, са запазени като акцент в програмата.

 

glupaviqt vulkСкоро след участието си в Хърватия, габровската трупа ще играе на международния фестивал на куклените театри в украинския град Ужгород, където ще гостува с постановката „Глупавият вълк" по едноименната приказка на Елин Пелин.

 

 

 

 

 


Дядо Коледа зарадва малките зрители на Кукления театър

21.12.2014г.

 

krasavitsata i zviaraДетска глъч огласи Кукления театър, където в навечерието на празника  малчугани посрещнаха Дядо Коледа, нарамил препълнен чувал с подаръци. След представлението на пиесата „Няколко часа до Коледа“, сцената завладяха малките зрители. Със стихчета и песни те очароваха не само добрия старец и джуджето, а и майките, татковците, бабите и дядовците в салона.

В дните преди Коледа актьорите от Кукления театър гостуваха в детски градини в Габрово и други градове и посрещнаха в салона зрители от няколко училища. По традиция, в навечерието на Рождество Христово трупата игра благотворително за деца с увреждания и за малките пациенти на детското отделение в болницата.

Близо 150 представления са изиграли куклените актьори от началото на театралния сезон, в който репертоарът  беше допълнен с две нови заглавия – „Свинаря“ и „Красавицата и звяра“. Следващата среща на малките зрители с любимите герои ще е на 11 януари догодина.

 

 С началото 1на новия творчески сезон Кукленият театър излезе на международната сцена на фестивала на изкуствата „Магията на вятъра" в Сливен, събрал артисти от страната, от Турция, Унгария, Белгия, Испания, Чили и Русия. Габровската трупа изигра спектакъла „Гарджето – певец", който прави иронична препратка към телевизионните формати за таланти и е ориентиран както към малките, така и към техните родители, склонни да мислят, че „на мама гарджето е най...". След успешното представяне театърът получи покана за участие във фестивал в Санкт Петербург, където ще гостува през 2017 г.

Утре (17 септември) актьорите ще се срещнат с публиката на международния куклен фестивал „ПИФ", който се провежда в столицата на Хърватия – Загреб. В 48-то издание на един от най-престижните театрални форуми, габровската трупа беше поканена да участва с пиесата „Красавицата и звяра". Спектакълът, включен от селекционната комисия в програмата на фестивала, беше представен през миналия творчески сезон, а куклите с човешки бой преминаха пред погледите на зрителите по време на габровския карнавал. Сега предстои да бъдат разиграни и пред чуждестранната публика на фестивала, в който през годините са участвали повече от 450 професионални трупи от всички континенти. В първите издания актьорите изнасяли представленията на есперанто, докато не се наложил универсалният „език на куклите", но спектаклите, в които актьорите говорят на международния език, са запазени като акцент в програмата.

Скоро след участието си в Хърватия, габровската трупа ще играе на международния фестивал на куклените театри в украинския град Ужгород, където ще гостува с постановката „Глупавият вълк" по едноименната приказка на Елин Пели

26.09.2014г.

Кукленият театър представя премиерния си спектакъл „Красавицата и звяра“

Krasavitsata i zvqra 01Още една класическа приказка поставя през новия сезон Габровският куклен театър. Премиерното представление на пиесата „Красавицата и звяра“ е днес от 18 часа.

Спектакълът ще се играе само на сцена, заради мащабите и сложността на изпълнението, обясни директорът на театъра Илиян Иванов. Кукли, колкото човешки бой, ще се превърнат в „оживяла“ материя, за да разкрият пред детската публика магическия свят с бедната къща на главната героиня Бел и прекрасния замък на звяра.

Режисьорът на постановката Теодора Попова предлага един класически прочит на историята, в която истинската красота не е онова, което виждаме с очите си, а нещо много по-дълбоко, скрито в  човешката душа.

Krasavitsata i zvqra 02Сценограф на спектакъла, в който куклите ще са по-високи от зрителите в салона, е Наталия Гочева. Георги Гарчов е автор на запомнящата се музика. В представлението играят актьорите Десислава Чардаклиева, Ивет Сотирова и Стоян Дойчев.
Следващата среща на малки и големи с героите от новата куклена постановка ще е в неделя, 28-ми септември, 11 часа.

 


 

18.09.2014г.

Премиера на Примиера на Габровския куклен театър

СвинарятГабровският куклен театър вдига завеса за първото премиерно представление за сезона. Утре - 19-ти септември от 18 часа малките зрители ще се срещнат с героите от Андерсеновата приказка „Свинарят“. С новата пиеса театърът прибавя към афиша си още едно заглавие от златната класика след „Хензел и Гретел“, „Принцесата и граховото зърно“, „Котаракът в чизми“ и други обичани от децата приказки, които публиката може да гледа и този сезон.
Драматург и режисьор на новата куклена пиеса е Теменужка Коларова. Тя предлага по-различен прочит на популярната приказка и дава убедителен пример за това, че истински щастливи са тези от нас, които намират сили да простят.
Историята за капризната принцеса и принца, скрит под одеждите на кралския свинар, ще разкажат актьорите Радостина Андреева, Богдан Богданов и Тихомир Трифонов, който дебютира в театъра в ролята на принца – свинар. Той е завършил „Актьорско майсторство за куклен театър” в класа на проф. Румен Рачев в НАТФИЗ. Играе в Ямбол и Кърджали, а този сезон младият актьор ще участва в представления и с габровската трупа.
Сценограф на постановката е Светлана Атанасова. В спектакъла звучи музика от немския композитор Йохан Себастиан Бах, като аранжиментите на едни от най-популярните творби на класика са дело на Георги Гарчов.
Следващото представление е на 21-ви септември /неделя/ от 11 часа.

    

13.06.2014г.

Габровският куклен театър закрива сезона

Последната среща на приказните герои с малките зрители ще е тази неделя, на 15-ти юни. С пиесата „Вранката и зъбките“ актьорите от Габровския куклен театър ще пожелаят на децата весело лято.

Финалното представление е 340-тото за този сезон, през който трупата представи 18 заглавия на габровска сцена и по време на турнетата си в страната. Зад граница театърът заслужи овациите на публиката на Международния фестивал на куклените театри в град Паневежис, Литва,  който беше посветен на 209 –тата годишнина от рождението на Ханс Кристиан Андерсен. Пред любопитната детска публика и кукленици  от Литва, Латвия, Естония, Украйна, Беларус, Русия и Дания габровските творци играха постановката „Принцесата и граховото зърно“ по едноименната приказка на прочутия датски писател. В друг побратимен на Габрово град – Мъйтищи /Русия/, актьорите получиха привилегията да изнесат финалния спектакъл в заключителната вечер на IV-ия Международен фестивал „Чаепитие в Мъйтищи“.

След закриването на активния сезон трупата продължава с репетициите на две нови постановки. Завесата ще се вдигне отново през месец септември – тогава  на сцената ще оживеят героите от Андерсеновата приказка „Свинарят“. Репетициите вече започнаха, а премиерното представление, с което към репертоара на театъра се прибавя още едно заглавие от златната класика, ще е на 19-ти септември. Драматург и режисьор на новата куклена пиеса е Теменужка Коларова. Сценографията е на Светлана Атанасова. В спектакъла ще звучи музика от немския композитор Йохан Себастиан Бах, като аранжиментите на едни от най-популярните творби на класика са дело на Георги Гарчов. Актьорите Радостина Андреева, Илиян Иванов и Богдан Богданов ще разкажат историята за капризната принцеса и княза, скрит под одеждите на кралския свинар. Режисьорът предлага една различна трактовка на популярната приказка и дава убедителен пример за това, че истински щастливи са тези от нас, които намират сили да простят.  


 

Габровския куклен театър участва в един уникален куклен форум, който се разпознава в Европа като фестивала на Ханс Кристиян Андерсен. Този фестивал беше посветен на 209 годишнина от рождението на магьосника на приказките и е включен в целогодишната програма на град Паневежис, който е избран за Културна столица на Литва. Това е фестивал събиращ най-различни гледни точки на кукленото изкуство, отразяващи творчеството на великия творец. По време на фестивала, който се откри на 2 април 2014 г. се представи една висококачествена продукция реализирана от изявени творци от Литва, Украйна, Белорус, Латвия, Калинградската област, Русия, Дания, Естония. Нашият театър се представи достойно с постановката „Принцесата и граховото зърно" – постановка на Теменужка Коларова, сценография Диана Узунова – Тодорова и музика Георги Гарчов. Въпреки езиковата бариера, представлението се гледа със затаен дъх и грабна вниманието на децата и куклениците участващи във фестивала от началото до края.

С началото на новия творчески сезон Кукленият театър излезе на международната сцена на фестивала на изкуствата „Магията на вятъра“ в Сливен, събрал артисти от страната, от Турция, Унгария, Белгия, Испания, Чили и Русия. Габровската трупа изигра спектакъла „Гарджето – певец“,  който прави иронична препратка към телевизионните формати за таланти и е ориентиран както към малките, така и към техните родители, склонни да мислят, че „на мама гарджето е най…“. След успешното представяне театърът получи покана за участие във фестивал в Санкт Петербург, където ще гостува през 2017 г.

Утре (17 септември) актьорите ще се срещнат с публиката на международния куклен фестивал „ПИФ“, който се провежда в столицата на Хърватия – Загреб. В 48-то издание на един от най-престижните театрални форуми, габровската трупа беше поканена да участва с пиесата „Красавицата и звяра“. Спектакълът, включен от селекционната комисия в програмата на фестивала, беше представен през миналия творчески сезон, а куклите с човешки бой преминаха пред погледите на зрителите по време на габровския карнавал. Сега предстои да бъдат разиграни и пред чуждестранната публика на фестивала, в който през годините са участвали повече от 450 професионални трупи от всички континенти.  В първите издания актьорите изнасяли представленията на есперанто, докато не се наложил универсалният „език на куклите“, но спектаклите, в които актьорите говорят на международния език, са запазени като акцент в програмата.

Скоро след участието си в Хърватия, габровската трупа ще играе на международния фестивал на куклените театри в украинския град Ужгород, където ще гостува с постановката „Глупавият вълк“ по едноименната приказка на Елин Пели

Габровският куклен театър играе на три международни фестивала