Държавен куклен театър Габрово


   Началото на кукления театър в Габрово ни  връща към октомври 1956 г.,когато група ентусиазирани учителки от детска градина “Митко Палаузов”- Габрово, начело с Николай Колев, решили да създадат едно ново културно развлечение за децата от детската градина. И така на 12.10.1956 г. блеснаха прожекторите, направени от стари консервни кутии, в предоставения от директорката физкултурен салон и тя обяви пред представителите на местната общественост кукления театър за открит. Стотина детски погледи любопитно се насочиха към малката куклена сцена. В този миг премина и първият актьорски трепет на Ганка Савчева, Ана Балабанова, Елена Пумпалова, Мая Македонска и Николай Колев.

    Макар и примитивни, първите стъпки бяха решителни. “Альонка и патенцето” беше представена още няколко пъти и гледана с още по-голям интерес от същите деца. В разгара на дейността се наложи детската градина да се премести в друга сграда и театърът остана без подслон за няколко месеца. Настъпи нов решителен момент в живота на самодейния колектив. Той премина като състав на образцовото читалище “Априлов – Палаузов”. Новите условия, които ни бяха предоставени за подготовка и изнасяне на представления, станаха предпоставка за реализиране на по-сложни постановки. През един студен зимен ден бе изнесено първото представление на театъра извън пределите на града, в с. Сенник Севлиевско. По-късно пристигнаха покани за гостувания и в други селища на окръга. Явно интересът бе нараснал и придобиваше обществена значимост.

    На 01.02.1963 г. се откри щат за полупрофесионален куклен театър към читалище “Априлов – Палаузов”. Това съвпадна с предоставената за ползуване от театъра сграда на адвентистката църква. С много труд от страна на актьорите и средства, отпуснати от Общината сградата бе преустроена със зрителна зала, стаи за администрацията и репетиционна. Сега вече условията за работа били значително по-добри. Кукленият театър вече разполагаше със собствена база. В редиците на театъра се наредиха: Николай Колев – директор и режисьор, с актьорски състав: Иванка Радева, Руска Данаилова, Иванка Станева, Роза Димитрова, Иван Кискинов и Владо Борисов. Постави се началото за изработването на кукли и декор в театъра. С тази дейност се занимаваха Фаня Ангелова и Веска Недева. За организатор бе назначена Стефка Бонева. От едно военно поделение получихме бракуван камион, с който пътувахме.

   През този период на полупрофесионалисти ни помагаха много специалисти за квалификацията на актьорския състав в това число: проф. Николина Георгиева от ВИТИЗ, Иван Цонев, Лиляна Ангелова, Ива Хаджиева, Божидар Петков, Петър Цанков, Манол Цоков и др.

    Одържавяването на кукления театър в Габрово стана на 01.01.1971 г. Това бе най-голямата награда и признание за дългогодишния труд на всички, които отдадоха силите и младежкия си ентусиазъм, преминали през трудности и успехи в живота на изминалите 15 години творчество. Най-после след дълги очаквания театърът се нареди в семейството на останалите държавни куклени театри в България. През този период в театъра започнаха своя път като професионалисти много млади хора, като : Бойка Цветанова, Валя Кушева, Иванка Шишманова, Йорданка Василчина, Зоя Николова, Борислав Попов, Гатьо Дамянов, Иван Хинтоларски, Венелин Венков, и др. На сцената на кукления театър освен постановките на Николай Колев започнаха гастролите на проф. Николина Георгиева, Злати Златев, Васил Апостолов. Много сценографи, като Иван Цонев, Лиляна Ангелова, Любомир Цакев, Ива Хаджиева, Мая Петрова, Енчо Аврамови др.  също реализираха  своите замисли.

    През 1979 г. беше открита новата сграда на кукления театър, която предоставяше много добри условия за творчество и бе единствената построена за такава цел в България.

   Уютната зала със сто и петдесет места, гримьорните, репетиционната зала, ателиетата, детската сладкарница станаха притегателна сила не само за децата, но и за много възпитаници на ВИТИЗ ”Кръстьо Сарафов” – режисьорите Вергиния Павлова, Весела Кулешанова, Димитър Павлов, актьорите Иванка Шишманова, Бойка Цветанова, Валентина Кушева, Теменужка Иванова, Илиян Иванов, Мила Великова, Петър Гайдаров, Димитър Димитров, Георги Манев, Пепа Манева, Десислава Чардаклиева, и др., от ВИИ “Николай Павлович” Мая Кузова, Аксиния Милчева като сценографи.

   Осъществиха се и връзките с куклените театри “Пинокио” от град Лодз – Полша, от Чешке Будьовице – Чехословакия, Ниш – Югославия от Ташкент – Узбекистан. Взаимните гостувания на колективите и постановъчните екипи обогатиха познанията ни, свързани с постиженията в областта на кукленото изкуство.

Home    |    About as    |    Contacts
Copyright © 2013. Държавен куклен театър Габрово All Rights Reserved.
Designed by PeppyTrade